כתיבת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית מאפשרת את העמקת הידע האקדמי ללומד ויצירת למידה משמעותית.

מטרת כתיבת עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית אורכה כבין 20-40 עמודים. בדרך כלל מומלץ לצרף לכל עבודה תקציר המסכם את הטענות המרכזיות הנטענות בה.

כתיבת עבודת סמינריון מאפשרת ללומד להתעמק בנושא המעניין אותו ולערוך בה מחקר בתחום העניין של הלומד. מבנה עבודה סמינריונית דומה מאוד למאמר מדעי אקדמי ומכיל כללים ונהלים קפדניים.

במסגרת שירותיי לסיוע בכתיבת עבודה סמינריונית, אוכל להבטיח לכם שירות מיומן ומקצועי, בכל שלביה של כתיבת עבודת סמינריון, החל מהגשת הצעת מחקר, ועד לארגון פרקיה של העבודה, עריכת דיון וסיכום, שירותי איתור מאמרים מתוך מאגרי מידע אקדמיים ממומנים ושירותי עריכה לשונית.

מבנה עבודה סמינריונית

כתיבת עבודה סמינריונית דורשת הקפדה על כללים של מבנה מסודר ומוקפד. העבודה הסמינריונית מורכבת ברובה מהחלקים הבאים: שער, תוכן עניינים, תקציר, מבוא, גוף העבודה, סיכום ומקורות. לעתים מצורפים גם נספחים.

כותרת העבודה מציגה את הרעיון המרכזי בעבודה והיא מנוסחת בצורה עניינית וממוקדת. תוכן העניינים של העבודה נועד להציג לקורא את ראשי הפרקים ואת מהלך הדיון בהם לאורך פרקי העבודה.

התקציר מתמצת את עיקרי העבודה, את התקציר יש לצרף לעבודה בתחילתה, ולכתוב אותו בשפה ברורה ותמציתית. התקציר מהווה תמצות של עיקרי העבודה למי שמעוניין להבין את עיקרי הממצאים ונושא העבודה.

המבוא מציג את עיקרי העבודה שתוצג ואת השיקולים לבחירת הנושא. לאחר מכן, גוף העבודה מכיל את פרקי העבודה, בדרך כלל 3-4 פרקים מרכזיים, ולבסוף מוצג הסיכום של העבודה.

כתיבת עבודה עיונית

עבודה סמינריונית עיונית כוללת סקירת ספרות בלבד ובה הכותב קובע את ראשי הפרקים בעבודתו ואת האופן בו הם יחולקו בעבודה. נהוג ליצור 3-5 פרקים מרכזיים בעבודה עיונית, בנוסף למבוא, תקציר וסיכום המרכיבים את מסגרת העבודה.

עבודת סמינריון עיונית תכלול במקרים רבים גם דיון המציג את התובנות העולות על סמך פרקי העבודה העיונית וניתוח ממצאי הספרות שהוצגו בפרקים של העבודה.

עבודה עיונית בוחנת את יכולות האינטגרציה של הכותב, במהלך כתיבת עבודה סמינריונית, מול ניתוח מקורות הספרות לקבלת תוצר איכותי של המידע המתקבל.

כתיבת עבודה אמפירית

עבודה אמפירית מציגה מחקר שאותו מבצע החוקר, והמחקר יכול להתבטא בצורת ראיונות, שאלונים או כלי מחקר נוספים.

עבודה בסגנון אמפירי דומה במבנה שלה לעבודה עיונית אך היא כוללת חלקים נוספים כגון: שיטת מחקר, ממצאים ודיון אודות הממצאים והשוואתם לספרות המחקרית.

שיטת המחקר בעבודה בפורמט של ניתוח אמפירי מציגה את המדגם, את כלי המחקר ואת הליך המחקר וכן סוגיות של אתיקה.

אפשר לעזור ? התקשרו 054-4905767
או
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
במסירת פרטים אני מסכים כי החברה תחזור אלי במייל או בטלפון.